C# Pattern Fibonacci

Bilangan Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Pattern_Fibonacci
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = 100; //Ukuran
      int a = 0;
      int b = 1;
      int c = a + b;
      while (c <= n)
      {
        Console.Write(" " + c);
        c = a + b;
        a = b;
        b = c;
      }
      Console.ReadKey(true);
    }
  }
}

Output:

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *